تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive استاندار کرمان: برنامه استانی سواد آموزی تدوین شود - تارنمای فرهنگی استان کرمان


استاندار کرمان: برنامه استانی سواد آموزی تدوین شود
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : اخبار استان | 459 views

استاندار کرمان گفت: شورای پشتیبانی سواد آموزی با تشکیل کمیته های فرعی متشکل از کارشناسان دستگاه ها، برنامه استانی سواد آموزی را برای سال آینده تدوین کند.
علیرضا رزم حسینی روز سه شنبه در نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان کرمان افزود: طرح سواد آموزی در راستای ریشه کنی بی سوادی می بایست در استان کرمان تعریف شود.

وی بیان کرد: هدف از تشکیل این ستاد پشتیبانی متمرکز، سواد آموزی و ریشه کنی بی سوادی است.

وی گفت: این ستاد باید برای دستگاه های مرتبط برنامه ارائه دهد و همه دستگاه های ذیربط باید در این ستاد حضور داشته باشند.

استاندار کرمان بر تقویت ریشه کنی بی سوادی در جامعه تاکید کرد و افزود: کارهای فرهنگی باید همزمان با امور اقتصادی پیگیری شود.

وی اظهار کرد: دستگاه های عضو شورای پشتیبانی سواد آموزی باید با برنامه در این ستاد شرکت کنند در غیر این صورت بلاتکلیف خواهند بود.

رزم حسینی گفت: اگر برنامه ریزی در امور نباشد، جلساتی برگزار می شود که خاصیت و بهره وری نخواهند داشت.

وی تشکیل شورای پشتیبانی سواد آموزی را بر اساس سیاست های ابلاغی دانست و افزود: همه موظف به اجرای این سیاست هستیم هرچند اگر این سیاست هم ابلاغ نمی شد وظیفه داشتیم به ریشه کنی بی سوادی کمک کنیم.

وی از اداره کل آموزش و پرورش به عنوان متولی ریشه کنی بی سوادی در جامعه نام برد و از این این دستگاه خواست برنامه های فرمانداری ها را نیز در حوزه سواد آموزی و ریشه کنی بی سوادی در سال آینده مشخص و اعلام کند.

استاندار کرمان تاکید کرد: ریشه کنی فقر و توسعه اقتصاد، هدف نظام است.

وی گفت: از آموزش و پرورش انتظار داریم در زمینه رفع و ریشه کنی بی سوادی برنامه ریزی های مدون را به دستگاه های ذیربط ارایه دهد.

رزم حسینی بر استفاده از ظرفیت های موجود دستگاه ها به منظور ریشه کنی بی سوادی و شناسایی بی سوادان تاکید کرد.

وی گفت: بنگاه های متولی در ریشه کنی بی سوادی باید به کمک ستاد پشتیبانی بیایند و استانداری نیز در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

وی از آموزش و پرورش خواست وظایف دستگاه های ذیربط، زمان بندی اجرای طرح و پشتیبانی مورد نیاز را از طرح ریشه کنی بی سوادی در استان کرمان مشخص و ارایه کند.

استاندار کرمان گفت: برنامه های ستاد قبل از تشکیل نشست شورای پشتیبانی سواد آموزی استان به مدیران دستگاه های ذیربط ارائه شود.

وی به تشکیل شورای آب و اجرای طرح امنیت قضایی در استان کرمان اشاره و تصریح کرد: این طرح ها نیز با چالش های زیادی روبرو بوده اند اما با دعوت از صاحبنظران سند موفقی در این زمینه ها تنظیم شده است.

وی تریبون نمازجمعه را یکی از مکان های مهم برای کمک به ریشه کنی بی سوادی و تبلیغ سواد آموزی دانست و گفت: اگر ریشه کنی بی سوادی به باور تبدیل شود مانند سایر امور موفق خواهیم شد.

استاندار کرمان با اشاره به مشخص نبودن تعداد سواد آموزان در استان از مرکز آمار استانداری خواست این آمار را طی یک ماه آینده از مرکز آمار ایران تهیه کند.

وی مشکل آموزش و پرورش را در مرحله نخست شناسایی بی سوادان عنوان کرد.

رزم حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به طرح تغذیه سالم در استان کرمان اشاره کرد و گفت: در این زمینه اجازه نخواهیم داد گوشت بدون رعایت بهداشت به دست مردم برسد و در حال حاضر ۱۰ درصد گوشت مصرفی استان به مدت ۲۴ ساعت فریز می شود.

وی به بستن ۳۷۰ حلقه چاه آب غیر مجاز و مبارزه با زمین خواری و حاشیه نشینی با ورود شورای تامین به عنوان نمونه ای از اقدامات انجام شده در استان کرمان اشاره کرد و تحقق آنها را با مشارکت مردم و ارتقای سطح آگاهی آنان میسر دانست.

ایرنانام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR