تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive اشکست‌بازى (سیرجان ) - تارنمای فرهنگی استان کرمان


اشکست‌بازى (سیرجان )
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : بازی های محلی | 1,556 views

ازیکنان با انتخاب دو استاد به دو گروه تقسیم مى‌شوند. بعد لباس‌هاى خود را بیرون مى‌آورند و پاچه‌هاى شلوار را بالا مى‌زنند. زمین بازى را به دو قسمت ‘ لرد ‘ (lord) و ‘تو ‘ (tu) تقسیم مى‌کنند. یکى از دو گروه در قسمت ‘لرد ‘ زمین یعنى خارج آن و گروه دیگر در قسمت ‘تو’ ى زمین (داخل) قرار مى‌گیرد . آن‌گاه افراد خارج سعى مى‌کنند افرادى را که داخل هستند بگیرند و داخلى‌ها هم متقابلاً سعى در دستگیرکردن افراد گروه مقابل دارند. هریک از افراد دو گروه که بسوزند از بازى بیرون مى‌روند. بازى را ادامه مى‌دهند تا زمانى‌که همه ٔ افراد یک گروه کنار گذاشته شده باشند (کشته شوند) که درنتیجه گروه مقابل برنده خواهد بود .نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR