تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive بازار اختیاری - تارنمای فرهنگی استان کرمان


بازار اختیاری
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 450 views

نوع بنا : تاریخی
چهار مین قسمت بازار کر مان که به «بازار اختیاری» معروف است ازانتهای جنوبی بازار گنجعلی خان شروع می شود و تا اول بازار وکیل امتداد می یآبد. مدرسه شفیعه، کاروان سرای گلشن، سه بازارچه سرداری و حمام یا چایخانه سنتی وکیل در این بازار قرار گرفته اند .
آدرس :از انتهای جنوبی بازار گنجعلی خان شروع تا اول بازار وکیلنام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR