تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive » باغ هرندی


باغ هرندی
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 392 views

باغ هرندی و ساختمان آن از بنا های جالب توجه دوران اخیر است که به مناسبت توقف تاریخی رضاخان در مسیر آخرین سفر تبعیدش اهمیت تاریخی نیز یافته است. عمارت وقسمتی از باغ توسط مالک به وزارت فرهنگ وهنر وقت اهدا گرد ید و بقیه باغ نیز بعدا خریداری شد. بانی این باغ مرحوم عدل السلطان است.نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR