تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive برج نگار - تارنمای فرهنگی استان کرمان


برج نگار
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 766 views

برج نگار نزدیک برد سیر در مسیر بافت وبزنجان قرارگرفته است. این برج یکی از زیباترین برج های برجای مانده از دوره سلجوقی است. ‏برج نگار آجر چینی بسیار زیبإیی دارد وکتیبه ای به خط کوفی از کاشی فیروزه ای بر روی آن نصب شده است. این برج ظاهرأ منار مسجدی بوده که در وسط آن پلکان مدوری بر جای مانده و تغییرات و دگرگونی های زیادی یافته است.
آدرس :نزدیک برد سیر در مسیر بافت وبزنجاننام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR