تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive بررسی آخرین اقدامات برای اجرای طرح پلیس آب در کرمان - تارنمای فرهنگی استان کرمان


بررسی آخرین اقدامات برای اجرای طرح پلیس آب در کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : اخبار استان | 444 views

استاندار کرمان، گفت: کلیات طرح پلیس آب استان کرمان در وزارت نیرو تصویب شده و آخرین مراحل اقدامات کارشناسی در دست انجام است.

‘علیرضا رزم حسینی’ شبانگاه شنبه در نشست شورای حفاظت آب استان کرمان افزود: طرح پلیس آب قرار است پلکانی اجرا شود و تفاوت هر منطقه در سیاست های کاری منظور شده است.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح پلیس آب در این استان حدود هفت هزار میلیارد تومان هزینه در بر دارد، گفت: بسته مالی این طرح تهیه و ارایه شود.

وی از انتقال آب به استان کرمان به عنوان طرحی دارای هزینه سنگین و زمان بر نام برد و گفت: البته مراحل اجرای این طرح دنبال می شود و در کنار آن طرح صرفه جویی مصرف آب بویژه در بخش کشاورزی استان در دستور کار قرار دارد.

استاندار کرمان اضافه کرد: قرار است صدا و سیمای مرکز کرمان با تشکیل کمیته تبلیغات شورای حفاظت آب، کار تبلیغات صرفه جویی در راستای طرح پلیس آب را در استان انجام دهد.

وی گفت: هدف از اجرای طرح پلیس آب صرفه جویی در مصرف آب است لذا معیارهای مورد استفاده باید عملی باشد.

رزم حسینی با تاکید بر اینکه تهیه سند جامع آب با وفاق استانی امکان پذیر است، گفت: باید از نظرات کارشناسی در تهیه این سند استفاده شود.

مدیرکل دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری کرمان نیز گفت: حذف کشت های با مصرف آب زیاد و راندمان پایین از مصوبات شورای آب استان کرمان است.

سید علی سید علیخانی افزود: جهاد کشاورزی شمال استان مصمم است در پنج شهرستان ۱۶ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیرکشت را کاهش دهد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب مجموع صرفه جویی ما در این مناطق خواهد بود.

وی اظهار کرد: آموزش بهره برداران، نخستین مصوبه شورای آب استان کرمان است که یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر روز آموزش طی پنج سال توسط جهاد کشاورزی شمال و ۵۷۰ هزار نفر روز در جنوب استان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از سیستم های نوین آبیاری در مزارع و باغات با حفظ سطح زیرکشت موجود مصوبه دیگر شورای آب استان کرمان است، گفت: ۸۰۹ هزار هکتار سطح زیرکشت زراعی و باغی در استان داریم که در ۹۲ هزار و ۹۰۰ هکتار آبیاری نوین اجرا شده است.

مدیرکل دفتر فنی معاونت عمرانی استانداری کرمان، گفت: بررسی سطح زیرکشت متناسب با آب ورودی دشت ها مصوبه دیگر شورای آب استان کرمان است که بر اساس سند ملی آب نیاز آبی هر کدام از دشت ها، بررسی و میزان آب مورد نیاز هر دشت در استان به دست آمده است.

وی افزود: ۲۰۹ حلقه چاه در استان مجهز به کنتور هوشمند هستند که در صورت مجهز شدن دیگر چاه ها ۱۹۸ میلیون مترمکعب صرفه جویی خواهد شد.

وی گفت: تعیین تکلیف چاه های آب غیرمجاز استان نیز مصوبه دیگر شورای آب است که باید در این زمینه اقدام عملی انجام شود.نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR