تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive » دروازه رق آباد (ریگ آباد )


دروازه رق آباد (ریگ آباد )
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 464 views

در حوالی مزرعه ای (دهی) به همین نام قرار دارد و به همین نام نیز موسوم شده است
آدرس :حوالی مزرعه ای به نام ریگ آبادنام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR