تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive راسته‌ ارگ‌ - تارنمای فرهنگی استان کرمان


راسته‌ ارگ‌
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 501 views

این‌ راسته‌ از میدان‌ ارگ‌ شروع‌ می‌شود و تا چهار سوق‌ گنجعلی‌خان‌ ادامه‌ می‌یابد. این‌ راسته‌ به‌ دوبخش‌ فرعی‌ بنام‌ راسته‌ نقارخانه‌ و راسته‌ سراجی‌ تقسیم‌ می‌شود. راسته‌ سراجی‌ در حد فاصل‌ راسته‌ نقارخانه‌ وچهارسوق‌ واقع‌ شده‌ و بخشی‌ از آن‌ هم‌ بدون‌ سقف‌ است‌. راسته‌ سراجی‌ در گذشته‌ از رونق‌ فراوان‌ برخوردار بودولی‌ در سال‌های‌ اخیر به‌ دلیل‌ جانشینی‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ به‌ جای‌ اسب‌ و… از نقش‌ راسته‌ سراجی‌ کاسته‌شده‌ است‌.
آدرس :از میدان‌ ارگ‌ شروع‌ می‌شود و تا چهار سوق‌ گنجعلی‌خان‌ ادامه‌ می‌یابدنام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR