تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive راسته‌ عطاری‌ - تارنمای فرهنگی استان کرمان


راسته‌ عطاری‌
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 372 views

نوع بنا : تاریخی

قدمت : زندیه

ابتدای‌ این‌ راسته‌ از سردر ورودی‌ راسته‌ وکیل‌ در سمت‌ چپ‌ آغاز و تا روبروی‌ در ورودی‌ مسجدجامع‌ واقع‌ در راسته‌ قدمگاه‌ ادامه‌ می‌یابد و تقریباً ۱۹ باب‌ مغازه‌ دارد
آدرس :ابتدای‌ این‌ راسته‌ از سردر ورودی‌ راسته‌ وکیل‌ در سمت‌ چپ‌ آغاز و تا روبروی‌ در ورودی‌ مسجدجامع‌نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR