تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive » روستای نگار


روستای نگار
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 528 views

نگار نیز یکی از روستاهای با اهمیت شهرستان بردسیر است که در کتب جغرافیای تاریخی از آن نام برده شده است. این روستا در مسیر جاده کرمان _ بافت و در ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد. در قسمت قدیمی نگار هم اکنون آثار حمام مخروبه و منار مسجدی پابرجاست که قدمت آن به دوران سلجوقیان نسبت داده می شود. نمای این برج از آجر وکاشی تزیین یافته بود که هم اکنون آثار باقی مانده آن نیز جالب توجه است.
آدرس :از روستاهای بردسیر و در مسیر جاده کرمان – بافت و ۲۵ کیلومتری مرکز شهرستاننام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR