تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive شاهماران - تارنمای فرهنگی استان کرمان


شاهماران
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 686 views

نوع بنا : تاریخی

قدمت : حدود ۱۲۹۱ ه ق سال

شاهماران مرکز بخش ارزویه است که در محدوده شهرستان بافت قراردارد هر چندد‏رکتب تاریخی قدیم نامی از آن برده نشده است ولی طبق نوشته محمدعلی خان وزیری در سال ۱۲۹۱ این روستا یکی از حاصلخیزترین روستا های منطقه بوده است. در این روستا خرابه های قلعه ای مشهود ‏است که ملک طایفه قراغلانو می باشد.
آدرس :مرکز بخش ارزویه در محدوده شهرستان بافتنام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR