تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive معرفی عریض بافی - تارنمای فرهنگی استان کرمان


معرفی عریض بافی
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : صنایع دستی | 1,471 views

عریض‌ که‌ در گذشته از آن برای دوخت‌ دامن‌، کت‌ و پالتو نیز استفاده‌ بعمل می‌آمد پارچه‌‌یی دستباف است‌ که‌ بوسیله ی دستگاههای بافندگی‌ چوبی‌ تولید میشد. ولی‌ در سالهای اخیر ‌دستگاههای چوبی‌ جای خود را به‌ دستگاههای تک‌ فاز برقی‌ دادند و پس‌ از آن نیز تدریجا‌بافته های کارخانه‌ یی‌ جانشینی عریض‌های دستباف شده و هم‌ اکنون پته های استان کرمان‌را بیشتر اینگونه‌ پارچه‌های کارخانه‌ یی‌ تشکیل میدهد.‌نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR