تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive » مقبره‌ خواجه‌ اتابک‌


مقبره‌ خواجه‌ اتابک‌
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 378 views

نوع بنا : تاریخی

قدمت : سلجوقی

این‌ مقبره‌ که‌ در محله‌ جنوب‌ شرقی‌ نزدیک‌ مسجد بازار قرار دارد از بناهای‌ دوره‌سلجوقی‌ در قرن‌ ششم‌ هجری‌ قمری‌ است‌. نمای‌ داخلی‌ و خارجی‌ بنا بوسیله‌ گچبری‌ و آجرکاری‌ تزئین‌ شده‌است‌. از آثار با ارزش‌ بنای‌ مقبره‌ خطوط‌ کوفی‌ و ثلث‌ آن‌ است‌ که‌ گچ‌ و آجر در نمای‌ آن‌ بکار رفته‌ است‌. سقف‌مقبره‌ فروریخته‌ بود که‌ توسط‌ اداره‌ سابق‌ میراث‌ فرهنگی‌ پوشش‌ داده‌ شده‌. این‌ بنا در فهرست‌ آثار تاریخی‌ ایران‌به‌ ثبت‌ رسیده‌ است‌نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR