تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بغرا - تارنمای فرهنگی استان کرمان


چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بغرا
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 536 views

این‌ چشمه‌ در بخش‌ جوشان‌ از توابع‌ کرمان‌ واقع‌ شده‌ است‌. آب‌ آن‌، از دسته‌ آبهای‌سولفاته‌ کلسیک‌ و بیکربناته‌ سدیک‌ گرم‌ است‌. مصرف‌ درمانی‌ این‌ دسته‌ آبها بیشتر خارجی‌ است‌ و برای‌بیماریهای‌ مفصلی‌ و نقرس‌ استفاده‌ می‌شود.
آدرس :بخش‌ جوشان‌ از توابع‌ کرمان‌نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR