تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بوجان - تارنمای فرهنگی استان کرمان


چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بوجان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 559 views

چشمه معدنی بوجان د ‏ر جنوب غربی کرمان به فاصله ۴۵‏کیلومتری سیر جان قرار دارد.آب این چشمه نیز از دسته آب های کلروره سدیک و سولفاته کلسیک نیم گرم است که خواص د ‏رمانی این دسته آب ها قبلأگفته شد .
آدرس :جنوب غربی کرمان ۴۵ کیلومتری سیرجاننام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR