تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive کوه‌ پلوار - تارنمای فرهنگی استان کرمان


کوه‌ پلوار
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 691 views

کوهستان‌ پلوار ۱۴۷ کیلومتر طول‌ دارد و از سوی‌ شمال‌ غربی‌ به طرف‌ جنوب‌ شرقی‌ کشیده‌شده‌ و ۱۴۵۰ کیلومتر وسعت‌ دارد. بلندترین‌ قله‌ این‌ کوهستان‌، کوه‌ پلوار با ۴۲۳۳ متر ارتفاع‌ است.‌ مهم‌ترین‌کوههای‌ این‌ کوهستان‌ از شمال‌ به‌ جنوب‌ عبارتند از: تیغه‌ سیاه‌، تل‌ زرد، تل‌ شورد، دینر، میانکوه‌، سیاه‌ کوه‌گورک‌، ده‌ مانی‌ روز، خرخسرو، گودرچاه‌ و… مهم‌ترین‌ رودهایی‌ که‌ در دامنه‌های‌ شرقی‌ این‌ کوهستان‌ جریان‌دارند و به‌ کویر لوت‌ می‌ریزند از شمال‌ به‌ جنوب‌ عبارتند از: شیرین‌ رود، رود حرجند، رود دهن‌ غار، رود خرشگی‌، رود شهداد، رود درسخت‌، جفتان‌ و خفتان‌ و… و از جمله‌ رودهایی‌ که‌ به سوی‌ غرب‌ جریان‌ می‌یابند ازشمال‌ به‌ جنوب‌ عبارتند از: رودخانه‌ چترود، آب‌ حسین‌ آباد و رودسفید.‌نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR