تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive » گنبد مشتاقیه‌ (سه‌ گنبد)


گنبد مشتاقیه‌ (سه‌ گنبد)
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 448 views

قدمت : حدود ۱۲۶۰ ه. ق‌ ‌ قاجاریه‌ سال

این‌ گنبد در فلکه‌ مشتاقیه‌ کرمان‌ قرار دارد و در دوره‌ قاجاریه‌ احداث‌ شده‌ است‌.سه‌ گنبد بر روی‌ سه‌ مقبره‌ بنام‌ مشتاق‌ علیشاه‌، شیخ‌ اسماعیل‌ و کوثر علیشاه‌ بنا گردیده‌ است‌. مشتاق‌ علیشاه‌ ازمتصوفه‌ قرن‌ سیزدهم‌ هجری‌ قمری‌ است‌ که‌ در سال‌ ۱۲۰۶ ه . ق‌ به‌ دلیل‌ اعتقادات‌ خاص‌ سنگسار شده‌ است‌.جرم‌ مشتاق‌ این‌ بود که‌ قرآن‌ را بانوای‌ سه‌تار می‌خوانده‌ است‌. گنبدی‌ که‌ بر روی‌ مزار مشتاق‌ قرار دارد در سال‌۱۲۶۰ ه. ق‌ بنا گردیده‌ است‌. از جمله‌ آثار هنری‌ مقبره‌ فوق‌ کاشی‌کاری‌ و تزئینات‌ داخل‌ آن‌ است‌نام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR