تارنمای فرهنگی استان کرمان » Blog Archive 31 نقطه برای مبارزه با زمین خواری در کرمان شناسایی شد - تارنمای فرهنگی استان کرمان


۳۱ نقطه برای مبارزه با زمین خواری در کرمان شناسایی شد
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : اخبار استان | 390 views

مدیر امور اراضی استان کرمان گفت: بر اساس مصوبات شورای تامین استان ۳۱ نقطه در شهر کرمان برای مبارزه با زمین خواری و تغییر کاربری اراضی شناسایی شده است.

قدرت الله باقدرت روز یکشنبه در حاشیه رفع تصرف اراضی دولتی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی در منطقه ده بالا شهر کرمان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: البته همه این مناطق شناسایی شده جزء مستثنیات نیست.

وی بیان کرد: منطقه کاری ما مربوط به مکان هایی می شود که از لحاظ مقررات منابع طبیعی مربوط به دولت نیست ولی سابقه زراعت و درختکاری داشته است که در حال حاضر تغییر کاربری اراضی داده اند.

وی گفت: منطقه ده یاسایی ده بالا از توابع شهرستان کرمان با مساحت تقریبی پنج هکتار به صورت غیر مجاز باغات و اراضی کشاورزی آن تغییر کاربری و قطعه بندی شده است که امروز مورد تخریب قرار گرفت.

مدیر امور اراضی استان کرمان ادامه داد: منطقه دیگر محمدآباد ده بالا در کرمان به مساحت هشت هکتار بود که بسیاری از ساختمان های موجود در آن که به صورت غیر مجاز احداث شده بود، تخریب شدند.

وی گفت: بین ۱۳ تا ۱۵ هکتار در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی ساختمان ها و حصارکشی های موجود در این منطقه تخریب شد و این برخوردها ادامه دارد.

منبع:ایرنانام شما *
ایمیل * (نمایش داده نمی شود)
سایت شما

copyright © 2018 , Kermaniec.IR