افسرکرمانی
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : مشاهیر کرمان | 1,112 views

شرحی برزندگی و هنر “افسر” شاعری بلندپایه و خوش‌نویسی چیره‌دست از دیارکرمان از شعرای عهد ناصرالدین‌شاه.

افسر کرمانی، چهره‌ای هنرمند در پشت غبار ایام
افسر، شاعری بلندپایه و خوشنویسی چیره‌دست از دیار کرمان ادامه مطلب . . .


copyright © 2018 , Kermaniec.IR