چشمهٔ آب معدنى ابارق،کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 340 views

چشمهٔ معدنى ابارق در جنوب شرقى کرمان در فاصلهٔ ۱۱ کیلومترى شمال دهکدهٔ ابارق واقع شده است. آب چشمه از دستهٔ آب‌هاى کلروره سدیک و سولفاته کلسیک نیمه گرم است که شبیه آب چشمهٔ نیدربرون له بن فرانسه مى‌باشد و براى دستگاه هاضمهٔ بدن مفید است. مصرف این دسته آب‌ها در درمان بیمار‌ى‌هاى مفصلى نیز توصیه مى‌شود. از آب چشمه براى استحمام استفاده مى‌کنند.


copyright © 2018 , Kermaniec.IR