چشمه‌ آب‌ معدنی‌ بوجان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 518 views

چشمه معدنی بوجان د ‏ر جنوب غربی کرمان به فاصله ۴۵‏کیلومتری سیر جان قرار دارد.آب این چشمه نیز از دسته آب های کلروره سدیک و سولفاته کلسیک نیم گرم است که خواص د ‏رمانی این دسته آب ها قبلأگفته شد .
آدرس :جنوب غربی کرمان ۴۵ کیلومتری سیرجان


چشمهٔ آب معدنى بغرا، جوشان، کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 511 views

این چشمه نیز در فاصله تقریبى ۱۳ کیلومترى شمال بخش جوشان در شمال شرقى کرمان قرار دارد. آب آن ، از دسته آب‌هاى سولفاته کلسیک و بیکربناته سدیک گرم است. مصرف درمانى این دسته آب‌ها بیشتر خارجى است و براى بیمارى‌هاى مفصلى نقرس استفاده مى‌شود.


چشمهٔ آب معدنى ابارق،کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 529 views

چشمهٔ معدنى ابارق در جنوب شرقى کرمان در فاصلهٔ ۱۱ کیلومترى شمال دهکدهٔ ابارق واقع شده است. آب چشمه از دستهٔ آب‌هاى کلروره سدیک و سولفاته کلسیک نیمه گرم است که شبیه آب چشمهٔ نیدربرون له بن فرانسه مى‌باشد و براى دستگاه هاضمهٔ بدن مفید است. مصرف این دسته آب‌ها در درمان بیمار‌ى‌هاى مفصلى نیز توصیه مى‌شود. از آب چشمه براى استحمام استفاده مى‌کنند.


copyright © 2018 , Kermaniec.IR