ترنه‌بازى (بم)
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : بازی های محلی | 1,550 views

ابتدا با قاپ انداختن، شاه، وزیر و دزد را تعیین مى‌کنند. بعد دزد به فرمان شاه مجازات مى‌شود. مجازات ممکن است تعداد معینى ترناى آتشى یا آبى و هم‌چنین سبیل مال آتشى و یا آبى باشد.


copyright © 2018 , Kermaniec.IR