بقعه‌ پیر برحق‌ (جارسوز)
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 605 views

واقع در استان کرمان و شهر بردسیر
این‌ بقعه‌ از آثار قرن‌ هفتم‌ هجری‌ در بردسیر کرمان‌ است‌ که‌ نقشه‌ آن‌ از خارج‌چهار گوش‌ و از داخل‌ هشت‌ گوش‌ است‌. ادامه مطلب . . .


copyright © 2018 , Kermaniec.IR