چوگو (چوب و توپ) (گوبازی )
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : بازی های محلی | 1,603 views

این بازی در فضای باز در دو گروه مساوی (حداقل شش نفره) اجرا شده و ابزار آن تعدادی توپ پشمی و چوب گردی به قطر ۵ سانتیمتر و طول یک متر است.دو نفر سردسته به نام «س î لار» انتخاب می شود و این دو سردسته یارگیری می کنند. نقطه ای را به عنوان محل شروع بازی مشخص می کنند و در فاصله چهل متری آن، جایی را به نام «د î ک» انتخاب می کنند . ادامه مطلب . . .


copyright © 2018 , Kermaniec.IR