باغ نشاط، کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 1,258 views

این باغ در انتهای خیابان فردوسی کرمان قرار دارد، از باغ‌های قدیمی است که حوادث تاریخی مهمی از جمله محاصره سردار نصرت حاکم کرمان در بیش از یک قرن پیش در آن اتفاق افتاده‌است.تاریخ احداث این باغ به دوران قاجاریه باز می‌گردد. این باغ  در زمان قاجاریه مرکز حکام کرمان بوده است.


باغ گلشن، کرمان
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 1,308 views

باغ گلشن کرمان توسط ابراهیم خان ظهیرالدوله حاکم کرمان در دوران قاجار ساخته شده‌است و ادامه ارگ کرمان است.


باغ ناصریه
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 1,133 views

باغ ناصریه را محمد حسن خان سردار بنا کرد و عمارت آن به دستور ناصرالدوله فرمانفرما ساخته شد .


روستای پاریز
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 543 views

نوع بنا : طبیعی
پاریز از توابع شهرستان سیر جان است که در فاصله۶۴ کیلومتری شمال سیرجان قرار دارد و از معدود روستاهای بزرگ فعلی این شهرستان است. این روستا از مناطق تاریخی استان است که آب وهوای مطلوب کوهستانی دارد. اطراف روستا را پوشش گیاهی دل انگیز باغات میوه فراگرفته است که در فصول مناسب سال برای گذران اوقات فراغت و تفرج بسیار مطلوب است
آدرس :در فاصله ۶۴ کیلومتری شهرستان سیرجان


باغ هرندی
نوشته شده توسط مدیر | مرتبط با : جاذبه گردشگری | 403 views

باغ هرندی و ساختمان آن از بنا های جالب توجه دوران اخیر است که به مناسبت توقف تاریخی رضاخان در مسیر آخرین سفر تبعیدش اهمیت تاریخی نیز یافته است. عمارت وقسمتی از باغ توسط مالک به وزارت فرهنگ وهنر وقت اهدا گرد ید و بقیه باغ نیز بعدا خریداری شد. بانی این باغ مرحوم عدل السلطان است.


copyright © 2018 , Kermaniec.IR